Hjem > Bakteppe

Syria og libanon

De to pågående krisene i Libanon og Syria er tett knyttet sammen.

De to pågående krisene i Libanon og Syria er tett knyttet sammen. Langvarig borgerkrig i Libanon har gitt grobunn for det som nå har utviklet seg til en økonomisk kollaps med en påfølgende humanitær krise.

Libanon har vært første mottaksland for flere millioner syriskflyktninger. Sammen med den store gruppen palestinske flyktninger, som allerede var blitt en del av den libanesiske befolkningen, har dette ført til store utfordringer i et lite land som allerede hadde store økonomiske og politiske utfordringer.  

Som et resultat av hyperinflasjonen som begynte i 2019, pandemi og tapt tillit til styringsmaktene er krisen i Libanon pågående og eskalerende. Det libanesiske pundet har mistet 90 prosent av sin verdi de siste to årene og fire av fem libanesere lever nå under FNs fattigdomsgrense.  

94% av de syriske flyktningene i Libanon lever i ekstrem fattigdom. Utfordringen i Libanon er kompleks. Infrastruktur, fattigdom og fravær av muligheter fører til en multi-dimensjonell krise. Dette fører til utbredt lidelse blant største delen av befolkningen.

Ukraina

Konflikten i Ukraina eskalerte da Russland 24. februar 2022 iverksatte en storskala invasjon av Ukraina.

Allerede før denne invasjonen var over 13.000 mennesker drept i Ukraina-konflikten som startet i 2014. Som en følge av invasjonen har dødstallene steget raskt og krisen fått en langt større dimensjon.

Det er enorme lidelser og behov i store deler av landet. Både langvarig og akutt bistand er nødvendig i lang tid fremover.

Hvordan kan du bidra?

Det er mange forskjellige måter akkurat du kan hjelpe de som er mest i nød.

Verden er ikke rettferdig. Vi jobber for å hjelpe de som har behov for hjelp. I kompliserte områder er ikke nødhjelp alltid enkelt, men ofte er behovene store. Vi gjør det vi kan for å nå ut til de som trenger det mest.

Av erfaring ser vi at både innsats og penger kommer utrolig langt i å hjelpe de som har minst. I samarbeid med lokale aktører finner vi løsninger som effektivt dekker kortsiktige behov og bærekraftig dekker de langsiktige.

Vi vil fortsette å jobbe for de som er vanskeligstilte rundt om i verden. Men vi trenger din hjelp for å få det til. Tusen takk!