Hjem > Direkte nødhjelp libanon

direkte nødhjelp libanon

Grunnleggende nødhjelp er et av våre primærearbeidsområder.

Med utgangspunkt i behovsanalyser jobber vi målrettet for å dekke behovene til noen av de mest sårbare uavhengig av etnisitet. 

Gjennom alt fra utlevering av olje til fyring, mat og klær dekker vi en rekke grunnleggende behov.

NFI står for Non Food Items og innebærer alt av ulike behov som går ut over direkte mathjelp.

Hvordan kan du bidra?

Det er mange forskjellige måter akkurat du kan hjelpe de som er mest i nød.

Verden er ikke rettferdig. Vi jobber for å hjelpe de som har behov for hjelp. I kompliserte områder er ikke nødhjelp alltid enkelt, men ofte er behovene store. Vi gjør det vi kan for å nå ut til de som trenger det mest.

Av erfaring ser vi at både innsats og penger kommer utrolig langt i å hjelpe de som har minst. I samarbeid med lokale aktører finner vi løsninger som effektivt dekker kortsiktige behov og bærekraftig dekker de langsiktige.

Vi vil fortsette å jobbe for de som er vanskeligstilte rundt om i verden. Men vi trenger din hjelp for å få det til. Tusen takk!