Hjem > Direkte nødhjelp Ukraina

Direkte nødhjelp Ukraina

I samarbeid med europeiske grasrotorganisasjoner har vi identifisert behov og logistikkruter.

Mange samler inn uvurderlig nødhjelp, men mangler penger og logistikk til transport.

Vi har blant annet finansiert og sendt flere kontainertransporter med nødhjelp til Ukraina.

Kartlegging av behov og prioritering av bistand sammen med livreddende arbeid står i fokus.

Vi jobber fortløpende med å finne gode samarbeidspartnere.

Hvordan kan du bidra?

Det er mange forskjellige måter akkurat du kan hjelpe de som er mest i nød.

Verden er ikke rettferdig. Vi jobber for å hjelpe de som har behov for hjelp. I kompliserte områder er ikke nødhjelp alltid enkelt, men ofte er behovene store. Vi gjør det vi kan for å nå ut til de som trenger det mest.

Av erfaring ser vi at både innsats og penger kommer utrolig langt i å hjelpe de som har minst. I samarbeid med lokale aktører finner vi løsninger som effektivt dekker kortsiktige behov og bærekraftig dekker de langsiktige.

Vi vil fortsette å jobbe for de som er vanskeligstilte rundt om i verden. Men vi trenger din hjelp for å få det til. Tusen takk!