Hjem > Drivhus Libanon

drivhus libanon

Egenproduksjon av mat.

I et land hvor matusikkerheten er høy, er det viktig med bærekraftige prosjekter som motvirker dette.

Salam Norway har organisert og finansiert to drivhus som driftes av lokale familier, flyktninger og libanesere.

Familiene deler det som blir produsert, de spiser noe og selger noe, etter behov.

Hvordan kan du bidra?

Det er mange forskjellige måter akkurat du kan hjelpe de som er mest i nød.

Verden er ikke rettferdig. Vi jobber for å hjelpe de som har behov for hjelp. I kompliserte områder er ikke nødhjelp alltid enkelt, men ofte er behovene store. Vi gjør det vi kan for å nå ut til de som trenger det mest.

Av erfaring ser vi at både innsats og penger kommer utrolig langt i å hjelpe de som har minst. I samarbeid med lokale aktører finner vi løsninger som effektivt dekker kortsiktige behov og bærekraftig dekker de langsiktige.

Vi vil fortsette å jobbe for de som er vanskeligstilte rundt om i verden. Men vi trenger din hjelp for å få det til. Tusen takk!