Hjem > Evakuering Ukraina

Evakuering Ukraina

Evakuering av mennesker.

I forbindelse med den pågående krisen i Ukraina har vi i samarbeid med ulike lokale og internasjonale organisasjoner arbeidet med evakuering ut av de hardest rammede områdene og hardest rammede konfliktsonene til tryggere områder i Ukraina.

Våre samarbeidspartnere er høyspesialiserte team med bred erfaring innen evakuering og høyrisiko-oppdrag.

Vi tilfører og finansierer kjøretøy, samt bidrar med operasjonell rådgiving.

Hvordan kan du bidra?

Det er mange forskjellige måter akkurat du kan hjelpe de som er mest i nød.

Verden er ikke rettferdig. Vi jobber for å hjelpe de som har behov for hjelp. I kompliserte områder er ikke nødhjelp alltid enkelt, men ofte er behovene store. Vi gjør det vi kan for å nå ut til de som trenger det mest.

Av erfaring ser vi at både innsats og penger kommer utrolig langt i å hjelpe de som har minst. I samarbeid med lokale aktører finner vi løsninger som effektivt dekker kortsiktige behov og bærekraftig dekker de langsiktige.

Vi vil fortsette å jobbe for de som er vanskeligstilte rundt om i verden. Men vi trenger din hjelp for å få det til. Tusen takk!