Hjem > Sahra prosjektet Libanon

Sahra-prosjektet Libanon

Et sosialt case-management program

I Sahra-prosjektet besøker vi familier som bor bortgjemt og ofte blir glemt av andre organisasjoner.

Hovedmålet er å tilbringe tid, bryte brød, lytte på historier og leke med barna.

Basert på dialogen, støtter vi med det det skulle være. Alt i fra mat til skolebøker, medisinsk hjelp og andre behov.

Allikevel er hovedmålet til Sahra-prosjektet å dele ut håp.

Å la folk føle seg sett, hørt og å dele deres historier videre.

Hvordan kan du bidra?

Det er mange forskjellige måter akkurat du kan hjelpe de som er mest i nød.

Verden er ikke rettferdig. Vi jobber for å hjelpe de som har behov for hjelp. I kompliserte områder er ikke nødhjelp alltid enkelt, men ofte er behovene store. Vi gjør det vi kan for å nå ut til de som trenger det mest.

Av erfaring ser vi at både innsats og penger kommer utrolig langt i å hjelpe de som har minst. I samarbeid med lokale aktører finner vi løsninger som effektivt dekker kortsiktige behov og bærekraftig dekker de langsiktige.

Vi vil fortsette å jobbe for de som er vanskeligstilte rundt om i verden. Men vi trenger din hjelp for å få det til. Tusen takk!