Hjem > Beredskap

beredskap

Kartlegging av behov og prioritering av bistand sammen med livreddende arbeid står i fokus.

Vi er en liten organisasjon med den fordelen at vi evner å være både fleksible og effektive.

Med utgangspunkt i behovsanalyser jobber vi målrettet for å dekke behovene til noen av de mest sårbare uavhengig av etnisitet.

Gjennom samarbeid med andre aktører jobber vi med koordinering og effektivitet for å unngå overlapping.