Hjem > Sosiale tiltak

sosiale tiltak

Som en del av våre tiltak for å få fokuset bort fra noe av hverdagsnøden har vi i Salam valgt en rekke ulike prosjekter som fremmer hverdagsglede.

Allerede i vår spede begynnelse i 2016 igangsatte vi et omreisende kinoprosjekt. For mange barn var dette første gang de satt foran en storskjerm, med popp-korn i fanget og så en langfilm for barn.

Prosjekter som dette har vist seg svært vellykket og er ett av våre mange tiltak for å forsøke å gi både barn og voksne noen normale pauserom i hverdagen.

Blant andre prosjekt står voksenopplæring høyt, sammen med musikk, dans, drama, traumeforebyggende og behandlende aktivitet.

Vi arbeider daglig med å gi det vi kan av psykososial støtte og arrangerer fellesmiddager, morsdag og bursdag, for å nevne noe.