Hjem > Utdanning

utdanning

Mangel på utdanning er en stor utfordring i Libanon.

Både for palestinere, syrere og barn av libanesisk opprinnelse er fravær av utdanning et av fremtidens mange problemer.

Rundt 500.000 syriske og palestinske barn mellom 3 og 18 år i Libanon står helt uten tilbud om skolegang og grunnleggende opplæring.

Den økonomiske kollapsen fører til at stadig flere skoletilbud blir stengt ned.

Hvordan kan du bidra?

Det er mange forskjellige måter akkurat du kan hjelpe de som er mest i nød.

Verden er ikke rettferdig. Vi jobber for å hjelpe de som har behov for hjelp. I kompliserte områder er ikke nødhjelp alltid enkelt, men ofte er behovene store. Vi gjør det vi kan for å nå ut til de som trenger det mest.

Av erfaring ser vi at både innsats og penger kommer utrolig langt i å hjelpe de som har minst. I samarbeid med lokale aktører finner vi løsninger som effektivt dekker kortsiktige behov og bærekraftig dekker de langsiktige.

Vi vil fortsette å jobbe for de som er vanskeligstilte rundt om i verden. Men vi trenger din hjelp for å få det til. Tusen takk!